ARCHITECTUUR + DUURZAAM RENOVEREN =  ARCHIRENOVATIE

Duurzaamheid en energiebesparing zijn thema’s die ruim in de belangstelling staan. De noodzaak om juist in deze tijd de woningvoorraad te verbeteren wordt steeds pregnanter, gezien de oplopende kosten en milieubelasting van energie. Woningcorporaties hebben onlangs een convenant gesloten om hun bezit te verduurzamen en er wordt veel gesproken over de noodzakelijke maatregelen hoe deze uit te voeren.
De praktijk geeft echter een ander beeld: de wens en overtuiging is er, maar concrete invullingen zijn nog schaars. Dit is hét moment om concrete stappen te ondernemen om deze wensen en ideeën ook werkelijk te realiseren.

 

Het team van ArchiRenovatie heeft het initiatief genomen om een renovatieconcept te ontwikkelen, dat duurzaamheid, architectuur en energiebesparing samenbrengt in één veelomvattend concept: ARCHIRENOVATIE.

 

De integrale aanpak, met aandacht voor details en de juiste (duurzame) materiaalkeuzes, levert een doordacht en veelomvattend concept. Geen experimenten, een gezonde exploitatie van de woningen moet gewaarborgd zijn.