Uitgangspunten. Leefomgeving, duurzaamheid en klantgerichtheid

Voor het renovatieconcept ArchiRenovatie gelden drie uitgangspunten: Leefomgeving, duurzaamheid en klantgerichtheid. Deze uitgangspunten zullen bij alle uit te voeren renovatieprojecten de basis vormen voor een succesvol verloop.

 

Leefomgeving & Vormgeving

De stedenbouwkundige opzet van de wijken uit de jaren 1950/60 bevat bijvoorbeeld veel openbaar groen en een scheiding van functies. Deze uitgangspunten leiden er echter vaak toe dat bewoners minimaal betrokken zijn bij hun leefomgeving. Het is van groot belang de bewoners op tijd bij het renovatietraject te betrekken om zo een groot draagvlak te creëren. Het renoveren van hun woning heeft niet alleen effect op hun woonkwaliteit maar ook op hun directe leefomgeving. Er wordt niet alleen kwaliteit aan de woning toegevoegd maar aan de hele wijk. Een duurzaam gerenoveerd gebouw zorgt voor een toekomstbestendige leefomgeving.

Duurzaamheid

Het energieverbruik van de woningvoorraad uit de jaren 1950/60 en ‘70 is naar huidige begrippen behoorlijk hoog te noemen. Deze woningen halen zonder renovatie een energielabel D of E. Gezien de Europese afspraken en het Energieakkoord moet hier verbetering in komen. Door renovatie met ArchiRenovatie wordt een labelsprong naar minimaal label A++ beoogd met de mogelijkheid om naar passiefhuis-niveau uit te breiden. Voor dit hoge isolatieniveau is gekozen omdat de meerkosten relatief beperkt zijn en een levensduurverlenging van veertig jaar wordt beoogd.

Bij ArchiRenovatie wordt erop gelet dat er vooral met duurzame en onderhoudsarme materialen gewerkt wordt; dat betekent o.a. afvalrecycling, transport beperking, certificering van materialen met FSC / PEFC of C2C, demontabel bouwen etc. 

Klantgerichtheid

Het concept ArchiRenovatie zo ontwikkeld dat het uitstekend aan te passen is aan uw situatie en de specifieke wensen van u of uw bewoners.
Het concept biedt voldoende flexibiliteit in het gevelontwerp, de techniek en het proces zodat de woonwensen van betrokkenen behartigd kunnen worden. Het is eenvoudig uitbreidbaar met individuele verbeterpakketten, alternatieve vormen van energieopwekking etc. Bij onze projecten zetten wij een bewonersconsulent in, om alle communicatie en informatie met de bewoners te verzorgen. Deze bewonersconsulent speelt een cruciale rol binnen het hele project, van initiatief tot nazorg.

Ook de werkwijze is bij ArchiRenovatie flexibel: u kiest welke rol u in het proces wilt vervullen en wij ontzorgen u maximaal.