Concept. Architectuur + Duurzaam renoveren = ArchiRenovatie

ArchiRenovatie is het duurzame renovatieconcept voor een toekomstbestendige woonomgeving.

Het concept is ontwikkelt ter verbetering van sociale huurwoning uit de 1950er, ’60er en ’70er jaren. Tot voor kort was de algemene houding dat slopen en nieuwbouw de beste oplossing was voor deze woningen. Sindsdien is de situatie ingrijpend veranderd en wordt er uitgebreid naar renovatiemogelijkheden gekeken. Echter speelt bij renovatie zowel architectuur als ook duurzaamheid vaak nog een ondergeschikte rol.

Het concept van ArchiRenovatie staat voor:

  • een totaalproces met ontwerp en uitvoering in één hand waarbij de bewoners een centrale rol innemen
  • het volledig renoveren van de buitenschil naar het A++label niveau
  • een volledig nieuwe architectonische uitstraling voor de woningen, zodat ook de leefomgeving een impuls krijgt
  • de mogelijkheid bieden om het concept aan te vullen met installatietechnische oplossingen, voor het bereiken van het passiefhuis-niveau
  • het optioneel uitvoeren van verbeteringen in de woning op individuele basis

Het renovatieconcept ArchiRenovatie is gebouwd op drie belangrijke pijlers: Leefomgeving, duurzaamheid en klantgerichtheid. Deze uitgangspunten zullen bij alle uit te voeren projecten de basis vormen voor een succesvol verloop.