Onze Diensten. Proces, Architectuur & Techniek

Proces:

Bij ArchiRenovatie bepaalt u zelf welke rol u in het proces vervult. Dat betekent dat wij bij de start van het project uw ambitie, doelstelling en inbreng inventariseren. Wij willen een zo goed mogelijk beeld krijgen wat u voor ogen heeft en op welke wijze wij kunnen bijdragen om dit te verwezenlijken.

Als dit vastgelegd is, starten wij met het globaal inventariseren van de bestaande toestand. Dit doen wij vanzelfsprekend in samenwerking met uw technische dienst, en gebruiken de aanwezige klachtenindicaties. Vervolgens zullen wij inzichtelijk maken wat de kwaliteit is van de bestaande woningen, in technische en architectonisch / stedenbouwkundige zin. Ook zullen wij een analyse maken van de eigendomssituatie en kadastrale grenzen zoals de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan. Onze conclusies zullen we naar u en de bewoners presenteren, samen met een door ons opgesteld principeplan, op basis van de vastgelegde uitgangspunten.

Architectuur:

Vaak wordt bij renovatieprojecten vooral naar techniek en financiën gekeken waarmee het gebouw toch weer een aantal jaren mee kan.
De architecten van ArchiRenovatiezijn van mening dat ook de uitstraling en het algehele straatbeeld van doorslaggevend belang is voor het creëren van een toekomstbestendige wijk. Architectuur heeft een grote invloed op de beleving van de woning in haar omgeving, en het welbevinden van de bewoners.
Het concept is geschikt voor verschillende varianten aan gevelontwerpen. Bij elke opgave zal er gekeken worden naar optimaal materiaalgebruik, duurzame oplossingen en identiteit.

Techniek:

Het concept gaat uit van handhaving van de bestaande buitengevel, indien deze constructief geschikt is. Tegen de bestaande gevel wordt een compleet nieuwe gevel geplaatst, voorzien van gevelafwerking, kozijnen etc.
Dit geschiedt door middel van prefab-elementen die ‘kant en klaar’ op locatie worden gebracht. Hierdoor is een korte bouwtijd mogelijk terwijl de bewoner in huis blijft. Naast de gevel worden ook het dak en de begane grond vloer onder handen genomen zodat er een compleet nieuwe geïsoleerde buitenschil ontstaat. Afhankelijk van het gekozen renovatieniveau zal er ook naar de installatie gekeken worden.