Voorbeeldproject Berezinadreef Utrecht.

Voorbeeldproject Berezinadreef Utrecht

Projecten

In overleg met woningcorporatie Mitros is een voorbeelproject gekozen: woningen uit 1963 aan de Berezinadreef te Utrecht. Dit type woningen komt veelvuldig voor in Nederland en geeft het concept een reële basis; niet alleen kijken vanuit de theorie, maar een praktijkvoorbeeld.

Het woningtype is een eengezinswoning bestaande uit 2 bouwlagen met een plat dak. De woningen zijn voorzien van een betonnen begane grondvloer, en houten verdiepings- en dakvloer. De gevels bestaan uit een gemetselde spouwmuren met horizontale betonbanden op verdiepingsvloerniveau. De dakrand is met plaatmateriaal afgewerkt. De woningen zijn voorzien van kunststof en/of houten kozijnen met enkelglas en gedeeltelijk dubbelglas.

Het ontwerp is gebaseerd op prefabriceage van de gevel en eerder genoemde uitgangspunten. Er is ervoor gekozen om de huidige buitenschil te behouden en de bestaande gevelopeningen te handhaven. Hierdoor worden sloop- en breekwerkzaamheden zo veel mogelijk vermeden zodat de bewoners tijdens de renovatie in hun woning kunnen blijven en de overlast wordt beperkt. De nieuwe (voorzet) gevel geeft een compleet nieuwe uitstraling aan de woning en haar omgeving.