Voorbeeldproject portieketageflat Van Eysingalaan Utrecht.

Voorbeeldproject portieketageflat Van Eysingalaan Utrecht

De portiek etage woningen a/d Van Eysingalaan in Utrecht zijn nauwelijks geisoleerd, en hebben een monotone uitstraling. De begane grond is gesloten door toepassing van bergingen en entrees.

Voor dit complex zijn we gestart met een aantal schetsen om de uitstraling te verbeteren. Aandachtspunten die bij de renovatie aan de orde zullen komen zijn:

- toegankelijkheid: eventueel aanbrengen van een lift

- leefbaarheid: plattegrondindeling, buitenruimte, tuin

- bruikbaarheid: geluidsisolatie